Ronehamns fyr och inseglingsljus

Från Vippfyr till GPS

Ronehamns fyr och inseglingsljus

1955 placerades Ronehamns fyr ut det är en kasunfyr med 11 meter högt torn över vattnet. Tillsamman med de 4 ensfyrarna vid Ronehamn, röda övre och nedre samt gröna övre och nedre så hade därmed kumlen i princip tjänat ut sin roll. Radar hade också blivit allt vanligare som navigeringshjälp.