Langård kummel

Langård kummel

Langård kummel uppfördes samma år som Getorskär kummel år 1858 och byggdes då med samma höjd 3 m men blev senare förhöjt till 4.2 m, helt vitmålat. Kumlet renoverades senast med ny puts och färg 2014


Langårds kummel och Getorskärs kummel beskrivs i samtliga utgåvor utav Svensk Lots med utseende och storlekar. Däremot är funktionen för kumlet sparsamt beskrivet. Funktionen på Langårds kummel beskrivs endast i en utav alla utgåvor av Svensk Lots som getts ut av Kongliga sjökarteverket, nämligen 1872 års utgåva och då är funktionen att kumlet är ett frimärke för kommande fartyg norr ifrån att inte gå västvart i linjen Grötlingbo kyrka och Langård kummel. Denna enslinje ändras senare i Svensk Lots 1894 och att den nya enslinjen skall vara Getorskär kummel över Grötlingbo kyrka. Vinkelskillnaden är endast 5 grader ifrån första angöringspricken på en norra farleden.


Varför byggde man Langård kummel samma år som man byggde Getorskär kummel? En teori om detta utan att hitta någon källanvisning i befintliga seglingsbeskrivningar är att dessa märken bildar en enslinje strax utanför bankhålets ränna, tillsammans med enslinjen Ronehamns stångmärke i linje med Rone kyrka, i detta märke styr man 323 grader genom bankhålet.