Kummel och märkesstänger

Kummel och märkesstänger

Vid Ronekusten på Gotland finns 5 stenkummel som byggdes på 1800-talet. Tidigare fanns också ett antal märkesstänger på holmarna och i Ronehamn men de är numera borta.


Kartan visar kumlens placering

Visa i fullskärmI underrättelser för sjöfarande 1852 så beskrivs märkena så här:


ROHNE SJÖMÄRKEN. Dessa utgöras af fem, nemligen.
1:o På Getaskär. Stång, 24 fot hög, med hvitmålad tafla på toppen, är upprest till rättelse för inseglingen, södra farvattnet, Rhonehamn;
2:o På fasta landet. Stångmärke, rödfärgadt, 30 fot högt, med kors och svartmålad tafla på toppen, är uppförd till rättelse vid inseglingen genom rännan öfver Bakrefvet till hamnen;
3:o På inre holmen. Stenkummel, 14 fot högt, i rund form, är hvitkalkadt samt försedt med en 10 fot hög spira med hvitmålad, fyrkantig tafla på toppen. Tjenar till kustens igenkännande utanför Rohne samt till rättelse vid angörandet af södra farvattnet till hamnen; och
4:o På Gröttlingbo udde. Tvenne stänger; den ena, 30 fot hög, med svartmålad tafla på toppen och den andra, 16 fot hög, med på toppen anbragt hvitmåladt kors. Dessa båda märken tjena till rättelse vid angöringen af farvattnet. Lat. N. 57°7'. Long. 18°27' ost om Greenwich.

Stängerna avbildades 1852 så här: